Klauzula informacyjna dotycząca organizacji konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych i/lub danych osobowych Państwa małoletniego (dalej, jako Uczestnika) jest Podmiot Zlecający przeprowadzenie Konkursu tj. Zott Polska Sp. z o.o. Z siedzibą w Opolu ul. Chłodnicza 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 0000044920, NIP:, 8990204006 z którym można kontaktować się pod adresem RODO@zott.com.pl
 2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie w celu organizacji i realizacji Konkursu „20 LAT MONTNĘŁO” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w tym w szczególności w celu przekazania zwycięzcy nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f z uwagi na uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane także w celu:
  a)  Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b)  Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolna, wyraźna zgoda udzielona przez Uczestnika, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie (art. 9 ust. 2 pkt a RODO).
 5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Dane mogą być przetwarzane w innych celach, jeżeli na takie wykorzystanie Uczestnik wyrazi odrębną zgodę. Kontakt w sprawie danych osobowych: Zott Polska Sp. z o.o. adres do korespondencji e-mail info@goldensubmarine.com.
 7. Organizator w ramach Konkursu będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mailowy podany podczas zgłoszenia,
  • numer telefonu,
  • wizerunek fizyczny,
  • nick
  • wiek
 8. Organizator w ramach Konkursu będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane osobowe:
  • imię nazwisko,
  • adres e-mailowy podany podczas zgłoszenia,
  • numer telefonu,
  • wizerunek fizyczny
  • dane adresowe niezbędne do wysłania nagrody
  • identyfikator podatkowy
  • numer PESEL
  • wiek
 9. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.
 10. Dostarczone przez Uczestnika dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 11. Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Uczestnik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.
 13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 14. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Administrator informuje, że dane udostępnione przez Uczestników Konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem przekazania danych agencji marketingowej, która zajmuje się organizacją niniejszego Konkursu– spółce GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, z siedzibą w adresem w Poznaniu, przy ul. Palacza 133, kod pocztowy: 61-273 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000289158, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300548349 oraz GetHero Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52- 131), ul. Buforowa 4E, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000226250, NIP: 6422878449, REGON: 240012052. Kontakt w sprawie danych osobowych: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K adres do korespondencji e-mail info@goldensubmarine.com, oraz firmie współpracującej z Organizatorem tj. Hunter Extreme Sławomir Zabieglik.

Pysznie!

Twoja wiadomość została wysłana.
Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Do usłyszenia!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu zbierania informacji, które pomagają nam usprawnić obsługę witryny, dostosować nasze reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi. Zgadzając się, akceptujesz zasady dot. prywatności i plików cookies obowiązujące w niniejszej witrynie internetowej.